Mateřská škola je součástí Základní školy Provodov - Šonov a zřizovatelem je obec Provodov - Šonov.

Mateřská škola je umístěna v části obce Šonov, za obecním úřadem.

Naše mateřská škola je dvoutřídní a maximální kapacita je 36 dětí. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ:

Platným dokumentem mateřské školy je školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „ Beruška a Včelka je náš kamarád“. Vzdělávací nabídka je rozšířena o plavecký výcvik, výuku angličtiny u předškláků a sportovní kroužek.  Hlavním cílem naší práce je snaha dovést každé dítě k jeho maximálnímu možnému rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti v prostředí bez stresu, napětí a nejistoty. Vytvářením vzájemné důvěry, tolerance a ohleduplnosti mezi dětmi a dospělými, a dětmi navzájem, chceme dětem umožnit prožívat dobrodružství, ale i obyčejné věci.

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Touto formou a na základě aktivní účasti dítěte chceme naplňovat konkrétní vzdělávací cíle a snažit se, aby děti získaly potřebné klíčové kompetence.

Pozitivní vliv na vzdělávání mají velmi dobré personální podmínky. Všechny pedagogické pracovnice jsou odborně kvalifikované.  Profesní rozvoj pracovnic je podporován rovnoměrně, učitelky včetně vedoucí učitelky absolvují obsahově hodnotné semináře, které jim umožňují prohloubit metody a formy předškolního vzdělávání.

Naším dlouhodobým záměrem je směřovat k tomu, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností, schopností a zájmů, aby mohlo prožít plnohodnotný, smysluplný a zdravý život. Chceme umožňovat dětem vyrůstat v samostatné, sebevědomé a přesto ohleduplné lidi.

 

REŽIM DNE:

Mateřská škola se odemyká v 6:30hod.

Příchod dětí do 8hod.

 

Třída BERUŠEK

Třída VČELIČEK

Ranní hry / indiv. péče

6:30 – 8:00

6:30 – 8:00

Pohybové aktivity

8:00 – 8:30

8:30 – 9:00

Hygiena, přesnídávka

8:30 – 9:00

9:00 - 9:30

Řízené činnosti

9:00 – 9:30

8:00 – 8:30

Příprava na pobyt venku, Pobyt venku

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

Hygiena, oběd

11:30 – 12:00

11:30 – 12:00

Odpočinek / aktivity pro nespící děti (logopedické chvilky, příprava předškoláků)

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

Hygiena, odpolední svačina

14:00 – 14:30

14:00 – 14:30

Odpolední zájmové činnosti

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

 

Časové rozvržení činností je pouze orientační a odvíjí se od aktuální situace.

Mateřská škola se uzamyká v 15:30.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8 do 12 hodin.

Třídy jsou ráno od 6:30 do 7:45hod a odpoledne od 14:00 do 15:30hod spojeny.

 

 

vedoucí učitelka Mgr. Renáta Škaloudová
     
učitelky MŠ Hana Novotná
  Bc. Zuzana Uhlířová, Dis.
  Bc. Kateřina Libichová (mateřská dovolená)
   
 školní asistent Naděje Hejzlarová
   
školnice  Marcela Lelková
   
ved.škol jídelny    Vendulka Rejzková
   
kuchařka Renata Škaldová

logo-zs

Užitečná čísla

  • Základní škola -
    725 874 611 (ředitelka školy)
    491 474 076 (pevná linka)
  • Školní družina - 725 874 741
  • Mateřská škola - 725 874 590
  • Školní jídelna - 725 874 520
zs

Adresa

Adresa školy:
ZŠ a MŠ Provodov - Šonov,
okres Náchod, Provodov 6
Provodov - Šonov, 549 08
info@zsprovodovsonov.cz

Adresa MŠ:
budova mateřské školy
Šonov 140
Provodov - Šonov
549 08
msprovodovsonov@gmail.com

Mapa

© 2012 http://www.zsprovodovsonov.cz/ • Administrace
ministerstvo  logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky   image001

Vyrobilo    logo-grus