Mateřská škola je součástí Základní školy Provodov - Šonov a zřizovatelem je obec Provodov - Šonov. Je umístěna v části obce Šonov, za obecním úřadem.

Naše mateřská škola je dvoutřídní a maximální kapacita je 50 dětí. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Platným dokumentem mateřské školy je školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „ Beruška a Včelka je náš kamarád“. Vzdělávací nabídka je rozšířena o plavecký a lyžařský výcvik a sportovní kroužek.  Hlavním cílem naší práce je snaha dovést každé dítě k jeho maximálnímu možnému rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti v prostředí bez stresu, napětí a nejistoty. Vytvářením vzájemné důvěry, tolerance a ohleduplnosti mezi dětmi a dospělými, a dětmi navzájem, chceme dětem umožnit prožívat dobrodružství, ale i obyčejné věci.

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Touto formou a na základě aktivní účasti dítěte chceme naplňovat konkrétní vzdělávací cíle a snažit se, aby děti získaly potřebné klíčové kompetence.

Pozitivní vliv na vzdělávání mají velmi dobré personální podmínky. Všechny pedagogické pracovnice jsou odborně kvalifikované. Profesní rozvoj pracovnic je podporován rovnoměrně, učitelky včetně vedoucí učitelky, absolvují obsahově hodnotné semináře, které jim umožňují prohlubovat znalosti o metodách a formách předškolního vzdělávání.

Naším dlouhodobým záměrem je směřovat k tomu, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností, schopností a zájmů, aby mohlo prožít plnohodnotný, smysluplný a zdravý život. Chceme umožňovat dětem vyrůstat v samostatné, sebevědomé a přesto ohleduplné lidi.

 

REŽIM DNE

Mateřská škola se odemyká v 6:30 a zamyká v 16:00.

Předškolní vzdělávání dětí probíhá v jednotlivých třídách v níže uvedeném denním režimu. Časové rozvržení činností je pouze orientační a odvíjí se od aktuální situace.

  Berušky i Včeličky  
Ranní hry /individuální péče 6:30 - 8:00  
Pohybové aktivity 8:00 - 8:30  
Hygiena, přesnídávka 8:30 - 9:00  
Dopolední blok činností 9:00 - 9:30  
Příprava a pobyt venku 9:30 - 11:30  
Hygiena, oběd 11:30 - 12:00  
Odpočinek, hygiena 12:00 – 14:00  
Aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 13:15 – 14:00  
Hygiena, odpolední svačina 14:00 - 14:30  
Odpolední činnosti 14:30 - 16:00  

 

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hodin.

Zástupce ředitele    Mgr. Renáta Hapalová
Učitelky    Hana Novotná
    Mgr. Zuzana Uhlířová, DiS.
     mgr. Jana Koucká
Asistentka pedagoga    Adéla Zámečníková
Školní asistentka    Naděje Hejzlarová
Školnice     Marcela Lelková
Vedoucí školní jídelny    Jitka Holčíková
Kuchařka    Renata Škaldová

logo-zs

Užitečná čísla

  • Základní škola -
    725 874 611 (ředitelka školy)
    491 474 076 (pevná linka)
  • Školní družina - 725 874 741
  • Mateřská škola - 725 874 590
  • Školní jídelna - 725 874 520
zs

Adresa

Adresa školy:
ZŠ a MŠ Provodov - Šonov,
okres Náchod, Provodov 6
Provodov - Šonov, 549 08
info@zsprovodovsonov.cz

Adresa MŠ:
budova mateřské školy
Šonov 140
Provodov - Šonov
549 08
msprovodovsonov@gmail.com

Mapa

© 2012 http://www.zsprovodovsonov.cz/ • Administrace
ministerstvo  logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky   image001

Vyrobilo    logo-grus