Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Provodov-Šonov

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001661

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 604 828 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora - chůva, vzdělávání pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s   rodiči žáků ZŠ, tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o chůvu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání, dále společné vzdělávání dětí a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. 

Cílem projektu ZŠ je osobnostně profesní rozvoj pedagogů a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání, společné vzdělávání, extrakurikulární a rozvojové aktivity jako je doučování a příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem, klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub.

Šablony pro MŠ:

Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ-DVPP – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Šablony pro ZŠ:  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi, čtenářskou a matematickou gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.

 

logo-zs

Užitečná čísla

  • Základní škola -
    725 874 611 (ředitelka školy)
    491 474 076 (pevná linka)
  • Školní družina - 725 874 741
  • Mateřská škola - 725 874 590
  • Školní jídelna - 725 874 520
zs

Adresa

Adresa školy:
ZŠ a MŠ Provodov - Šonov,
okres Náchod, Provodov 6
Provodov - Šonov, 549 08
info@zsprovodovsonov.cz

Adresa MŠ:
budova mateřské školy
Šonov 140
Provodov - Šonov
549 08
msprovodovsonov@gmail.com

Mapa

© 2012 http://www.zsprovodovsonov.cz/ • Administrace
ministerstvo  logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky   image001

Vyrobilo    logo-grus