Škola se od 1. 9. 2018 zapojila do projektu programu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_18_063 Šablony II.

Název projektu: Šablony II Provodov-Šonov

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008859

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 863 035 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Na základní škole budou z tohoto dotačního programu podporovány tyto aktivity:

 1. Personální podpora

- školní asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 1. Extrakurikulární a rozvojové aktivity

- Čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

-Klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

- Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou

odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

 

V mateřské škole budou z tohoto dotačního programu podporovány tyto aktivity:

 1. Personální podpora MŠ

 • Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

 1. Rozvojové aktivity MŠ

 • Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

logo-zs

Užitečná čísla

 • Základní škola -
  725 874 611 (ředitelka školy)
  491 474 076 (pevná linka)
 • Školní družina - 725 874 741
 • Mateřská škola - 725 874 590
 • Školní jídelna - 725 874 520
zs

Adresa

Adresa školy:
ZŠ a MŠ Provodov - Šonov,
okres Náchod, Provodov 6
Provodov - Šonov, 549 08
info@zsprovodovsonov.cz

Adresa MŠ:
budova mateřské školy
Šonov 140
Provodov - Šonov
549 08
msprovodovsonov@gmail.com

Mapa

© 2012 http://www.zsprovodovsonov.cz/ • Administrace
ministerstvo  logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky   image001

Vyrobilo    logo-grus